Uvjeti korištenja su svi uvjeti propisani u kategorijama I do VIII.

I.PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Uvjetima  korištenja reguliraju se pravni odnosi nastali iz korištenja i/ili uporabe web servisa, svih materijala i objavljenih informacija.
Upotrebljavajući/koristeći web stranice www.kidsjungle.hr daje se izričit pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima korištenja. U slučaju da se sa istima korisnik ne slaže moli se ne koristite navedeni internetski portal. Dakle, u slučaju pristupa i/ili korištenja domene www. kidsjungle.hr kao i svih s njom povezanih poddomena, poveznica (linkova) i pripadajućeg sadržaja, aplikacija, softvera, usluga, materijala, informacija (zajedno „web servis“) koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, daje se izričit, neograničen  pristanak na korištenje i uporabu web servisa u skladu sa svim propisanim uvjetima.
Korištenje web servisa dopušteno je isključivo punoljetnim osobama dok je navedeno dozvoljeno  djeci samo uz dopuštenje i nadzor roditelja i/ili skrbnika koji su o tome dužni voditi brigu te preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem dok na strani ne postoji dogovornost s bilo kojeg osnova.
Veseli kutak d.o.o. ima neograničeno pravo promjene, ograničenja i/ili prestanka pružanja usluge web servisa.
U slučaju kršenja i/ili nepoštivanja propisanih odredbi Veseli kutak d.o.o. pridržava pravo, u skladu sa svojom diskrecionom ocjenom ograničiti pružanje svih i/ili dijela usluga.
Svi propisani uvjeti i sadržaj podložni su jednostranoj promjeni od strane Veseli kutak d.o.o. u bilo kojem trenutku te u navedenom slučaju Veseli kutak d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve posljedice proizašle iz  promjena. Dan objave na internet stranicama www. kidsjungle.hr smatra se danom stupanja na snagu nastalih promjena.
Svaki pristup na kidsjungle.hr bit će zasebna transakcija na koju se odnose propisani uvjeti korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE, APLIKACIJE, WEB SERVISA, VIZAUALNI INDENTITET
Materijali, aplikacije, softver, informacije i vizualni identitet sa www. kidsjungle.hr ne smiju se kopirati, izdavati, prevoditi, ili na bilo koji drugi način koristiti i/ili distribuirani  osim u slučaju izričitog pismenog pristanka tvrtke Veseli kutak d.o.o.
Cjelokupni sadržaj, materijali, informacije, aplikacije, softver i vizualni identitet zaštićeni su Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Kaznenim zakonom. Isti su zaštićeni autorskim pravima tvrtke Veseli kutak d.o.o. ili drugih pravnih subjekata.
Cjelokupni sadržaj, materijali, informacije, aplikacije, softver, vizualni identitet zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe te je pohrana i/ili kopiranje zabranjeno za bilo koju svrhu osim za osobnu, nekomercijalnu uporabu  što podrazumijeva da to nije prodavanje i/ili posredovanje informacija, i/ili publiciranje i/ili distribuiranje i/ili prenošenje i/ili reproduciranje. Dopušteno je sačiniti kopiju svakog outputa, u machine-čitajućoj formi ili u hard copy formi, što je dovoljno za gore spomenute dozvoljene ciljeve. Ništa ovdje spomenuto ne daje pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.
Web servis se ne smije koristiti na način da se pristup istome može ostvariti putem linka, druge stranice i/ili portala putem linka ili na bilo koji drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

III. JAMSTVO, ODGOVORNOST
U slučaju da je na www. kidsjungle.hr određeni sadržaj preuzet i/ili kreiran od strane drugih poslovnih subjekata  koje nisu Veseli kutak d.o.o. isti nije odgovoran za navedeni sadržaj, netočnosti, pogreške kao i eventualnu štetu koja iz toga proizlazi.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog  korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe Veseli kutak d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog  korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe Veseli kutak d.o.o. ima pravo na naknadu štete kao i na svu dopuštenu zaštitu.
Korištenje servera Veseli kutak d.o.o. vrši se na vlastitu odgovornost.
Veseli kutak d.o.o. ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe bilo kojeg sadržaja dostupnog na www. kidsjungle.hr.
Veseli kutak d.o.o. ne odgovora za štete proizašle iz uporabe sadržaja na www. kidsjungle.hr.
Sadržaj na www. kidsjungle.hr pripremljen je pažljivo i stručno međutim Veseli kutak d.o.o. ne odgovara za posljedice njegove primjene uz napomenu da su svi podaci dostupni jedino u svrhu informiranja, ali ne i pružanja savjeta. Ukazuje se na mogućnost da objavljeni sadržaj nije sveobuhvatan te je ograničen informacijama dostupnima Veseli kutak d.o.o.

IV. POVEZNICE (LINKOVI) I OBILJEŽJA, ROBNE MARKE
Veseli kutak d.o.o. nije povezan sa web stranicama čije su poveznice objavljene na  www.kidsjungle.hr ni na koji način ne odgovara za njihov sadržaj te se pristup istima vrši isključivo na vlastitu odgovornost.
Objava poveznica je isključivo u informativne svrhe te ni u kojem slučaju ne znači da Veseli kutak d.o.o. daje dopuštenje za korištenje određenih proizvoda, usluge ili publikacija koje se na njima nalaze.
Ukazuje se da određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na www. kidsjungle.hr mogu biti zaštićeni pravima Veseli kutak d.o.o. ili drugih pravnih subjekata te nije dopušteno njihovo korištenje u bilo koje svrhe.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
Veseli kutak d.o.o. obrađivati i koristiti prikupljene podatke isključivo u svrhu i za namjenu koja je definirana uvjetima korištenja te u svrhu i namjenu navedenu na www.kidsjungle.hr
Veseli kutak d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa ili podatke navedene na www. kidsjungle.hr samo  u slučaju da iste korisnik dobrovoljno dostavi i u svrhu koja je propisana uvjetima korištenja ili definirana na www. kidsjungle.hr.
Podatke koji se odnose na način upotrebe web servisa ili bilo koje druge podatke Veseli kutak d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objaviti. Prilikom objave podaci se mogu objaviti isključivo na način da se ne otkrije identiteta korisnika i/ili osobni podatci koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Veseli kutak d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
Veseli kutak d.o.o. može bilježiti sve podatke o korištenju web servisa od strane korisnika koje podatke može koristiti samo u svrhu unapređivanja svoje usluge te njezine prilagodbe.
Veseli kutak d.o.o. se u svakom se trenutku obvezuje poštivati privatnost i anonimnost korisnika. Prikupljene podatke moguće je dostaviti nadležnim tijelima u slučaju da je takva obveza propisana pozitivnim propisima.

VI. COOKIES
Za potrebe omogućavanja funkcioniranja stranice web servisa korisnik daje suglasnost da se na računalo pohranjuje određena količina podatka definirana kao «Cookies».
Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika koja informacija je informacija stranice web servisa koji se posjeti.
Prilikom posjećivanja stranice web servisa na istoj postoji opcija «slažem se» odabirom koje korisnik pristaje na uporabu Cookiesa.

VII. PROMO AKTIVNOSTI
Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje pristanak da ga se kontaktira na način da prima materijale i obavijesti vezane uz promotivne aktivnosti Kid's Jungle igraonice i City Centera one, a koja se suglasnost može uskratiti bez obrazloženja slanjem obavijesti na uredništvo newslettera na e-mail adresu: newsletter@kidsjungle.hr

VIII. OPĆENITO
U slučaju spora isključivo je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.